Hướng dẫn mua hàng
Sắp xếp theo:
 • -15%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID775DC1E Bosch
  23.500.000đ 27.625.000đ
  Bếp từ Bosch PID775DC1E
 • -31%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID775DC1E (HMH) Bosch
  24.490.000đ 34.990.000đ
  Bếp từ Bosch PID775DC1E (HMH)
 • -29%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá:780X500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXY875DC1E Bosch
  28.500.000đ 39.900.000đ
  Bếp từ Bosch PXY875DC1E
 • -44%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá:750 x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  BẾP TỪ BOSCH PVS831FB5E Bosch
  26.650.000đ 46.800.000đ
  BẾP TỪ BOSCH PVS831FB5E
 • -36%
  Công suất: 6900W Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá:560 x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  BẾP TỪ BOSCH PVS775FC5E Bosch
  24.850.000đ 38.500.000đ
  BẾP TỪ BOSCH PVS775FC5E
 • -31%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID631BB1E Bosch
  16.500.000đ 23.900.000đ
  Bếp từ Bosch PID631BB1E
 • -33%
  Tổng công suất: 1200W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 860-880 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXX975KW1E Bosch
  47.000.000đ 69.900.000đ
  Bếp từ Bosch PXX975KW1E
 • -18%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PVJ631FB1E Bosch
  21.500.000đ 25.950.000đ
  Bếp từ Bosch PVJ631FB1E
 • -29%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE675DC1E Bosch
  26.000.000đ 36.600.000đ
  Bếp từ Bosch PXE675DC1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIE631FB1E Bosch
  17.500.000đ 21.700.000đ
  Bếp từ Bosch PIE631FB1E
 • -31%
  Tổng công suất: 4600W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUJ611BB1E Bosch
  15.000.000đ 21.680.000đ
  Bếp từ Bosch PUJ611BB1E
 • -29%
  Tổng công suất:11100W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 880x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXX975DC1E Bosch
  47.600.000đ 67.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXX975DC1E
 • -35%
  Công suất : 3500W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 700 x 400 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PPI82560MS Bosch
  13.850.000đ 21.000.000đ
  Bếp từ Bosch PPI82560MS
 • -20%
  Công suất : 6100W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ651FC1E Bosch
  20.600.000đ 25.750.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ651FC1E
 • -21%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E Bosch
  18.990.000đ 24.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E
 • -26%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E Bosch
  14.990.000đ 20.000.000đ
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E
 • -30%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E Bosch
  13.790.000đ 19.625.000đ
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E
 • -20%
  Công suất : 7000W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E Bosch
  21.600.000đ 26.800.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E
 • -25%
  Công suất : 8300W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIP875N17V Bosch
  24.690.000đ 32.590.000đ
  Bếp từ Bosch PIP875N17V
 • -19%
  Công suất : 6600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E Bosch
  36.600.000đ 45.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E
 • -19%
  Công suất : 8800W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 880-880 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXV975DC1E Bosch
  46.990.000đ 57.500.000đ
  Bếp từ Bosch PXV975DC1E
 • -31%
  Công suất : 6200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E Bosch
  18.990.000đ 27.500.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E
 • -26%
  Công suất : 7200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIE875DC1E Bosch
  22.750.000đ 30.625.000đ
  Bếp từ Bosch PIE875DC1E
 • -14%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran Kích thước khoét đá : 560x500mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID651FC1E Bosch
  19.990.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PID651FC1E
 • -20%
  Công suất: 6400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E Bosch
  16.700.000đ 20.875.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E
 • -30%
  Công suất : 6900W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E Bosch
  17.790.000đ 25.090.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E
 • -38%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID675DC1E Bosch
  21.990.000đ 35.000.000đ
  Bếp từ Bosch PID675DC1E
 • -18%
  Công suất : 7500W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 880x330 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXC275FC1E Bosch
  25.890.000đ 31.250.000đ
  Bếp từ Bosch PXC275FC1E

Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Bosch (Xóa)
2 năm (Xóa)
Thương hiệu
 • Bosch Bosch (Xóa)
Khoảng giá Bảo hành Số vùng nấu Xuất xứ Loại bếp điện-từ

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm