Chậu rửa inox 2 hố

 • -29%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Khe chống tràn hiệu quả Kích thước : 850 x 450 x 230 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng AMTS
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát AMTS 8245 DUC AMTS
  5.000.000đ 7.000.000đ
  Chậu rửa bát AMTS 8245 DUC
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 770R x 440S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S7744 Hafele
  5.580.000đ 6.200.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S7744
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 1160R x 500S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8749 Hafele
  7.740.000đ 8.600.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8749
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 870R x 450S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8745 Hafele
  7.650.000đ 8.500.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS-S8745
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 780R x 480S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S7848 Hafele
  3.870.000đ 4.300.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S7848
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 1160R x 500S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S11848 Hafele
  4.320.000đ 4.800.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S11848
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 860R x 500S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S8650 Hafele
  5.130.000đ 5.700.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S8650
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 1160R x 500S mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: EU
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S11650 Hafele
  5.310.000đ 5.900.000đ
  Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S11650
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 1160 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT Teka
  13.652.100đ 15.169.000đ
  Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 790 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 2B Teka
  4.049.100đ 4.499.000đ
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 2B
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 1000 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D Teka
  3.851.100đ 4.279.000đ
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 500 x 500 x 590 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka ANGULAR 2B Teka
  6.524.100đ 7.249.000đ
  Chậu rửa bát Teka ANGULAR 2B
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 1160 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka PREMIUM 2B 1D Teka
  8.910.000đ 9.900.000đ
  Chậu rửa bát Teka PREMIUM 2B 1D
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Sơn chống ồn hiệu quả Kích thước : 735 x 405 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Cata
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Cata CB2 Cata
  7.920.000đ 8.800.000đ
  Chậu rửa bát Cata CB2
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Sơn chống ồn hiệu quả Kích thước : 760 x 460 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Cata
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Cata C-2AG Cata
  4.500.000đ 5.000.000đ
  Chậu rửa bát Cata C-2AG
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Sơn chống ồn hiệu quả Kích thước : 820 x 420 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Cata
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Cata R-2 AG Cata
  4.500.000đ 5.000.000đ
  Chậu rửa bát Cata R-2 AG
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước: 960 x 480 x 220 mm Bảo hành: 3 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Malloca
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Malloca MS 6305 Malloca
  7.920.000đ 8.800.000đ
  Chậu rửa bát Malloca MS 6305
 • -10%
  Chất liệu: Đá thạch anh Hệ thống chống tràn hiệu quả Kích thước : 900 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 90 GT Teka
  13.454.100đ 14.949.000đ
  Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 90 GT
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 845 x 470 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka BE 2B 845 Teka
  7.573.500đ 8.415.000đ
  Chậu rửa bát Teka BE 2B 845
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 785 x 470 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka BE 2B 785 Teka
  7.177.500đ 7.975.000đ
  Chậu rửa bát Teka BE 2B 785
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 1160 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 2B 1D Teka
  5.039.100đ 5.599.000đ
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 2B 1D
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 790 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 1B 1D Teka
  2.920.500đ 3.245.000đ
  Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 1B 1D
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 1160 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka STYLO 2B 1B Teka
  5.930.100đ 6.589.000đ
  Chậu rửa bát Teka STYLO 2B 1B
 • -10%
  Chất liệu: Thép không gỉ 304 Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu Kích thước : 828 x 485 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng Teka
  Xem chi tiết So sánh
  Chậu rửa bát Teka STYLO 2B Teka
  4.031.100đ 4.479.000đ
  Chậu rửa bát Teka STYLO 2B
Thương hiệu Khoảng giá Bảo hành Xuất xứ Loại chậu rửa bát

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm