Hướng dẫn mua hàng
Sắp xếp theo:
 • -15%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID775DC1E Bosch
  23.500.000đ 27.625.000đ
  Bếp từ Bosch PID775DC1E
 • -26%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUC611BB5E Bosch
  18.500.000đ 25.000.000đ
  Bếp từ Bosch PUC611BB5E
 • -38%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUJ631BB5E Bosch
  15.500.000đ 25.000.000đ
  Bếp từ Bosch PUJ631BB5E
 • -34%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước cắt đá:560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE601DC1E Bosch
  22.500.000đ 34.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXE601DC1E
 • -38%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước cắt đá: 560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE631FC1E Bosch
  19.500.000đ 31.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXE631FC1E
 • -30%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước cắt đá:560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXX675DC1E Bosch
  24.500.000đ 35.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXX675DC1E
 • -33%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước cắt đá:780x500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE801DC1E Bosch
  24.990.000đ 36.900.000đ
  Bếp từ Bosch PXE801DC1E
 • -25%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước cắt đá:780x500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE875DC1E Bosch
  22.500.000đ 30.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXE875DC1E
 • -29%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá:780X500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXY875DC1E Bosch
  28.500.000đ 39.900.000đ
  Bếp từ Bosch PXY875DC1E
 • -44%
  Công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá:750 x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  BẾP TỪ BOSCH PVS831FB5E Bosch
  26.650.000đ 46.800.000đ
  BẾP TỪ BOSCH PVS831FB5E
 • -36%
  Công suất: 6900W Mặt kính: Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá:560 x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  BẾP TỪ BOSCH PVS775FC5E Bosch
  24.850.000đ 38.500.000đ
  BẾP TỪ BOSCH PVS775FC5E
 • -30%
  Công suất : 3500W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 700 x 400 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PPI82560MS (HMH) Bosch
  14.900.000đ 21.000.000đ
  Bếp từ Bosch PPI82560MS (HMH)
 • -31%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID631BB1E Bosch
  16.500.000đ 23.900.000đ
  Bếp từ Bosch PID631BB1E
 • -37%
  Công suất : 7400W Mặt kính Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID651DC5E Bosch
  18.850.000đ 29.800.000đ
  Bếp từ Bosch PID651DC5E
 • -33%
  Tổng công suất: 1200W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 860-880 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXX975KW1E Bosch
  47.000.000đ 69.900.000đ
  Bếp từ Bosch PXX975KW1E
 • -18%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PVJ631FB1E Bosch
  21.500.000đ 25.950.000đ
  Bếp từ Bosch PVJ631FB1E
 • -29%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE675DC1E Bosch
  26.000.000đ 36.600.000đ
  Bếp từ Bosch PXE675DC1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIE631FB1E Bosch
  17.500.000đ 21.700.000đ
  Bếp từ Bosch PIE631FB1E
 • -31%
  Tổng công suất: 4600W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUJ611BB1E Bosch
  15.000.000đ 21.680.000đ
  Bếp từ Bosch PUJ611BB1E
 • -29%
  Tổng công suất:11100W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 880x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXX975DC1E Bosch
  47.600.000đ 67.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXX975DC1E
 • -35%
  Công suất : 3500W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 700 x 400 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PPI82560MS Bosch
  13.850.000đ 21.000.000đ
  Bếp từ Bosch PPI82560MS
 • -20%
  Công suất : 6100W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ651FC1E Bosch
  20.600.000đ 25.750.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ651FC1E
 • -21%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E Bosch
  18.990.000đ 24.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E
 • -26%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E Bosch
  14.990.000đ 20.000.000đ
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E
 • -30%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E Bosch
  13.790.000đ 19.625.000đ
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E
 • -20%
  Công suất : 7000W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E Bosch
  21.600.000đ 26.800.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E
 • -25%
  Công suất : 8300W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIP875N17V Bosch
  24.690.000đ 32.590.000đ
  Bếp từ Bosch PIP875N17V
 • -19%
  Công suất : 6600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E Bosch
  36.600.000đ 45.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E
1 2

Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Bosch (Xóa)
Thương hiệu
 • Bosch Bosch (Xóa)
Khoảng giá Bảo hành Số vùng nấu Xuất xứ Loại bếp điện-từ

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm