Hướng dẫn mua hàng
Sắp xếp theo:
 • -49%
  Công suất : 3700W Mặt kính Vitroceramic Kích thước khoét đá : 560 x 330 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK Cata
  7.800.000đ 15.070.000đ
  Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK
 • -39%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 0722 BK Cata
  10.990.000đ 18.000.000đ
  Bếp từ Cata IB 0722 BK
 • -35%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá: 710x410mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 772 BK Cata
  12.990.000đ 19.800.000đ
  Bếp từ Cata IB 772 BK
 • -34%
  Tổng công suất: 3600W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước khoét đá: 670 x 340 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 1822 BK Cata
  11.990.000đ 17.950.000đ
  Bếp từ Cata IB 1822 BK
 • -37%
  Công suất : 6700W Mặt kính : Schoot Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 073 BK Cata
  12.500.000đ 19.600.000đ
  Bếp từ Cata IB 073 BK
 • -35%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá: 710x410mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 772 A Cata
  12.990.000đ 19.800.000đ
  Bếp từ Cata IB 772 A
 • -43%
  Công suất : 7100W Mặt kính Vitroceramic Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata INSB 6032 BK Cata
  10.990.000đ 18.990.000đ
  Bếp từ Cata INSB 6032 BK
 • -23%
  Công suất : 7100W Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 6130 BK Cata
  14.500.000đ 18.700.000đ
  Bếp từ Cata ISB 6130 BK
 • -25%
  Công suất : 7100W Mặt kính Vitroceramic Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IDB 6003 PRO BK Cata
  17.775.000đ 23.700.000đ
  Bếp từ Cata IDB 6003 PRO BK
 • -27%
  Tổng công suất: 7200W Mặt kính: ELECTA - ILVA Glass (Italya's Brand) Kích thước khoét đá: 530 x 480 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6203 BK Cata
  13.990.000đ 19.140.000đ
  Bếp từ Cata IB 6203 BK
 • -26%
  Tổng công suất: 7100W Mặt kính: Vitroceramic Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6303 BK Cata
  9.700.000đ 12.980.000đ
  Bếp từ Cata IB 6303 BK
 • -20%
  Công suất : 3700W Mặt kính: Ceramic Kích thước khoét đá : 275 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 3102 BK Cata
  10.560.000đ 13.200.000đ
  Bếp từ Cata IB 3102 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 5800W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata I 6003 BK Cata
  11.528.000đ 14.410.000đ
  Bếp từ Cata I 6003 BK
 • -10%
  Tổng công suất: 6400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata I 6004 BK Cata
  10.800.000đ 12.000.000đ
  Bếp từ Cata I 6004 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 7100W Mặt kính: Ceramic Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6021 BK Cata
  12.800.000đ 16.000.000đ
  Bếp từ Cata IB 6021 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 6700W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IF 6011 BK Cata
  21.120.000đ 26.400.000đ
  Bếp từ Cata IF 6011 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IF 6002 BK Cata
  23.936.000đ 29.920.000đ
  Bếp từ Cata IF 6002 BK
 • -21%
  Tổng công suất: 7200W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6030 X Cata
  17.310.000đ 21.670.000đ
  Bếp từ Cata IB 6030 X
 • -21%
  Công suất : 7200W Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 633 X Cata
  14.400.000đ 18.040.000đ
  Bếp từ Cata IB 633 X
 • -26%
  Công suất : 7400W Mặt kính Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 750 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 704 BK Cata
  13.600.000đ 18.150.000đ
  Bếp từ Cata ISB 704 BK
 • -35%
  Công suất : 6700W Mặt kính Schott Ceran Kích thước khoét đá : 560 x 490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 603 BK Cata
  11.490.000đ 17.490.000đ
  Bếp từ Cata ISB 603 BK
 • -20%
  Công xuất: 7400W. Mặt kính : Scott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata GIGA 600 BK Cata
  21.600.000đ 27.000.000đ
  Bếp từ Cata GIGA 600 BK
 • -16%
  Công suất : 6700W Mặt kính EUROKERA-made in France Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 603 WH Cata
  17.700.000đ 20.900.000đ
  Bếp từ Cata ISB 603 WH
 • -53%
  Công suất : 11000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 755 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata GIGA 750 BK Cata
  25.000.000đ 52.800.000đ
  Bếp từ Cata GIGA 750 BK
 • -15%
  Công suất : 6700W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 604 BK Cata
  16.830.000đ 19.800.000đ
  Bếp từ Cata IB 604 BK
 • -28%
  Công suất : 6700W Mặt kính Schott Ceran Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 603 WH Cata
  12.750.000đ 17.500.000đ
  Bếp từ Cata IB 603 WH
 • -32%
  Công suất : 6700W Mặt kính : Schoot Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá :750 x 370 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 753 BK Cata
  14.990.000đ 21.780.000đ
  Bếp từ Cata IB 753 BK
 • -20%
  Công suất : 3500W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germay Kích thước khoét đá : 275 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 302 BK Cata
  11.500.000đ 14.320.000đ
  Bếp từ Cata IB 302 BK

Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Cata (Xóa)
Thương hiệu
 • Cata Cata (Xóa)
 • Xem thêm
Khoảng giá Bảo hành Số vùng nấu Xuất xứ Loại bếp điện-từ

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm