Bếp điện, Bếp từ

 • -21%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PVJ631FB1E Bosch
  21.540.000đ 26.950.000đ
  Bếp từ Bosch PVJ631FB1E
 • -15%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXE675DC1E Bosch
  29.990.000đ 35.250.000đ
  Bếp từ Bosch PXE675DC1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIE631FB1E Bosch
  17.500.000đ 21.700.000đ
  Bếp từ Bosch PIE631FB1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUC611BB1E Bosch
  17.350.000đ 21.680.000đ
  Bếp từ Bosch PUC611BB1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ659FC1E Bosch
  23.600.000đ 29.500.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ659FC1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID672FC1E Bosch
  24.300.000đ 30.375.000đ
  Bếp từ Bosch PID672FC1E
 • -10%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ679FC1E Bosch
  24.850.000đ 27.310.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ679FC1E
 • -20%
  Tổng công suất: Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 880x500mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXX975DC1E Bosch
  38.200.000đ 47.750.000đ
  Bếp từ Bosch PXX975DC1E
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560x490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID631BB1E Bosch
  17.500.000đ 21.875.000đ
  Bếp từ Bosch PID631BB1E
 • -21%
  Công suất : 4000W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 700 x 400 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PPI82560MS Bosch
  17.500.000đ 22.000.000đ
  Bếp từ Bosch PPI82560MS
 • -16%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ611BB1E Bosch
  19.500.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ611BB1E
 • -18%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIL611B18E Bosch
  19.000.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIL611B18E
 • -20%
  Công suất : 6100W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ651FC1E Bosch
  20.600.000đ 25.750.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ651FC1E
 • -21%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E Bosch
  18.990.000đ 24.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E
 • -20%
  Công suất : 6200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E Bosch
  16.000.000đ 20.000.000đ
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E
 • -20%
  Công suất : 5400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E Bosch
  15.700.000đ 19.625.000đ
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E
 • -20%
  Công suất: 3700W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 270 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Từ Đôi Domino Bosch PIB375FB1E Bosch
  17.450.000đ 21.800.000đ
  Bếp Từ Đôi Domino Bosch PIB375FB1E
 • -20%
  Công suất : 7000W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E Bosch
  21.600.000đ 26.800.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E
 • -25%
  Công suất : 8300W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIP875N17V Bosch
  24.690.000đ 32.590.000đ
  Bếp từ Bosch PIP875N17V
 • -20%
  Công suất : 6600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E Bosch
  36.000.000đ 45.000.000đ
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E
 • -20%
  Công suất : 8800W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 880-880 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXV975DC1E Bosch
  38.000.000đ 47.500.000đ
  Bếp từ Bosch PXV975DC1E
 • -20%
  Công suất : 6200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E Bosch
  18.000.000đ 22.500.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E
 • -24%
  Tổng công suất: 6400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước khoét đá: 560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIA611F18E Bosch
  17.990.000đ 23.500.000đ
  Bếp từ Bosch PIA611F18E
 • -20%
  Công suất : 7200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIE875DC1E Bosch
  24.500.000đ 30.625.000đ
  Bếp từ Bosch PIE875DC1E
Thương hiệu Khoảng giá Xuất xứ Số bếp Bảo hành Loại bếp điện-từ Kích thước cắt đá

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm