• KM Chefs 2017
 • KM Kocher

Bếp điện, Bếp từ

 • -16%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ611BB1E Bosch
  19.500.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ611BB1E
 • -18%
  Công suất : 4600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIL611B18E Bosch
  19.000.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIL611B18E
 • -39%
  Công suất : 6100W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  BẾP TỪ BOSCH PXJ651FC1E Bosch
  20.400.000đ 33.200.000đ
  BẾP TỪ BOSCH PXJ651FC1E
 • -25%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E Bosch
  14.990.000đ 19.900.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651BB2E
 • -14%
  Công suất : 6200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E Bosch
  16.380.000đ 19.000.000đ
  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E
 • -11%
  Công suất : 5400W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E Bosch
  15.580.000đ 17.500.000đ
  Bếp từ Bosch PUC631BB2E
 • -19%
  Công suất : 3200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 48 x 270 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Điện Domino Bosch PKF375FB1E Bosch
  11.990.000đ 14.653.000đ
  Bếp Điện Domino Bosch PKF375FB1E
 • -25%
  Công suất : 5700W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 39 x 560 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Đức
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Điện Hồng Ngoại Bosch PKK631B17E Bosch
  10.999.000đ 14.500.000đ
  Bếp Điện Hồng Ngoại Bosch PKK631B17E
 • -13%
  Công suất: 3700W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 270 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp Từ Đôi Domino Bosch PIB375FB1E Bosch
  15.800.000đ 18.080.000đ
  Bếp Từ Đôi Domino Bosch PIB375FB1E
 • -20%
  Công suất : 7000W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E Bosch
  21.600.000đ 26.800.000đ
  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E
 • -25%
  Công suất : 8300W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIP875N17V Bosch
  24.690.000đ 32.590.000đ
  Bếp từ Bosch PIP875N17V
 • -38%
  Công suất : 6600W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E Bosch
  37.690.000đ 60.500.000đ
  Bếp từ Bosch PXY875KE1E
 • -13%
  Công suất : 8800W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 51 x 880-880 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PXV975DC1E Bosch
  48.780.000đ 55.600.000đ
  Bếp từ Bosch PXV975DC1E
 • -9%
  Công suất : 6200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E Bosch
  19.680.000đ 21.590.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E
 • -24%
  Tổng công suất: 6400W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước khoét đá: 560x490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIA611F18E Bosch
  17.990.000đ 23.500.000đ
  Bếp từ Bosch PIA611F18E
 • -18%
  Công suất : 7200W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 750-780 x 490-500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIE875DC1E Bosch
  26.990.000đ 32.800.000đ
  Bếp từ Bosch PIE875DC1E
 • -14%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran Kích thước khoét đá : 560x500mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID651FC1E Bosch
  19.990.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PID651FC1E
 • -22%
  Công suất: 6400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E Bosch
  17.580.000đ 22.500.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E
 • -12%
  Công suất : 6500W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID775DC1E Bosch
  24.890.000đ 28.000.000đ
  Bếp từ Bosch PID775DC1E
 • -15%
  Công suất : 7400W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIK601N24E Bosch
  18.360.000đ 21.420.000đ
  Bếp từ Bosch PIK601N24E
 • -10%
  Công suất : 6900W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E Bosch
  20.900.000đ 23.000.000đ
  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E
 • -17%
  Công suất : 6500W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID775N24E Bosch
  21.000.000đ 25.200.000đ
  Bếp từ Bosch PID775N24E
 • -8%
  Công suất : 6900W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PID675DC1E Bosch
  21.900.000đ 23.600.000đ
  Bếp từ Bosch PID675DC1E
 • -8%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Bosch PIL631B18E Bosch
  15.880.000đ 17.100.000đ
  Bếp từ Bosch PIL631B18E
Thương hiệu Khoảng giá Loại bếp điện-từ Bảo hành Số bếp Xuất xứ

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm