Hướng dẫn mua hàng
Sắp xếp theo:
 • -53%
  Công suất : 11000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 755 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata GIGA 750 BK Cata
  25.000.000đ 52.800.000đ
  Bếp từ Cata GIGA 750 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 7400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IF 6002 BK Cata
  23.936.000đ 29.920.000đ
  Bếp từ Cata IF 6002 BK
 • -20%
  Công xuất: 7400W. Mặt kính : Scott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata GIGA 600 BK Cata
  21.600.000đ 27.000.000đ
  Bếp từ Cata GIGA 600 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 6700W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IF 6011 BK Cata
  21.120.000đ 26.400.000đ
  Bếp từ Cata IF 6011 BK
 • -25%
  Công suất : 7100W Mặt kính Vitroceramic Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IDB 6003 PRO BK Cata
  17.775.000đ 23.700.000đ
  Bếp từ Cata IDB 6003 PRO BK
 • -16%
  Công suất : 6700W Mặt kính EUROKERA-made in France Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 603 WH Cata
  17.700.000đ 20.900.000đ
  Bếp từ Cata ISB 603 WH
 • -21%
  Tổng công suất: 7200W Mặt kính: Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6030 X Cata
  17.310.000đ 21.670.000đ
  Bếp từ Cata IB 6030 X
 • -15%
  Công suất : 6700W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 604 BK Cata
  16.830.000đ 19.800.000đ
  Bếp từ Cata IB 604 BK
 • -32%
  Công suất : 6700W Mặt kính : Schoot Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá :750 x 370 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 753 BK Cata
  14.990.000đ 21.780.000đ
  Bếp từ Cata IB 753 BK
 • -23%
  Công suất : 7100W Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 6130 BK Cata
  14.500.000đ 18.700.000đ
  Bếp từ Cata ISB 6130 BK
 • -21%
  Công suất : 7200W Mặt kính Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 633 X Cata
  14.400.000đ 18.040.000đ
  Bếp từ Cata IB 633 X
 • -27%
  Tổng công suất: 7200W Mặt kính: ELECTA - ILVA Glass (Italya's Brand) Kích thước khoét đá: 530 x 480 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6203 BK Cata
  13.990.000đ 19.140.000đ
  Bếp từ Cata IB 6203 BK
 • -26%
  Công suất : 7400W Mặt kính Schott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá : 750 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 704 BK Cata
  13.600.000đ 18.150.000đ
  Bếp từ Cata ISB 704 BK
 • -35%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá: 710x410mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 772 A Cata
  12.990.000đ 19.800.000đ
  Bếp từ Cata IB 772 A
 • -35%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước cắt đá: 710x410mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 772 BK Cata
  12.990.000đ 19.800.000đ
  Bếp từ Cata IB 772 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 7100W Mặt kính: Ceramic Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6021 BK Cata
  12.800.000đ 16.000.000đ
  Bếp từ Cata IB 6021 BK
 • -28%
  Công suất : 6700W Mặt kính Schott Ceran Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 603 WH Cata
  12.750.000đ 17.500.000đ
  Bếp từ Cata IB 603 WH
 • -37%
  Công suất : 6700W Mặt kính : Schoot Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 073 BK Cata
  12.500.000đ 19.600.000đ
  Bếp từ Cata IB 073 BK
 • -34%
  Tổng công suất: 3600W Mặt kính: Schott Ceran Kích thước khoét đá: 670 x 340 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 1822 BK Cata
  11.990.000đ 17.950.000đ
  Bếp từ Cata IB 1822 BK
 • -20%
  Tổng công suất: 5800W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata I 6003 BK Cata
  11.528.000đ 14.410.000đ
  Bếp từ Cata I 6003 BK
 • -20%
  Công suất : 3500W Mặt kính : Schott Ceran - Made in Germay Kích thước khoét đá : 275 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 302 BK Cata
  11.500.000đ 14.320.000đ
  Bếp từ Cata IB 302 BK
 • -35%
  Công suất : 6700W Mặt kính Schott Ceran Kích thước khoét đá : 560 x 490mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata ISB 603 BK Cata
  11.490.000đ 17.490.000đ
  Bếp từ Cata ISB 603 BK
 • -43%
  Công suất : 7100W Mặt kính Vitroceramic Kích thước khoét đá : 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Chính hãng
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata INSB 6032 BK Cata
  10.990.000đ 18.990.000đ
  Bếp từ Cata INSB 6032 BK
 • -39%
  Công suất : 6000W Mặt kính : Schott Ceran-Made in Germany Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 0722 BK Cata
  10.990.000đ 18.000.000đ
  Bếp từ Cata IB 0722 BK
 • -10%
  Tổng công suất: 6400W Mặt kính: Scott Ceran - Made in Germany Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata I 6004 BK Cata
  10.800.000đ 12.000.000đ
  Bếp từ Cata I 6004 BK
 • -20%
  Công suất : 3700W Mặt kính: Ceramic Kích thước khoét đá : 275 x 500 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 3102 BK Cata
  10.560.000đ 13.200.000đ
  Bếp từ Cata IB 3102 BK
 • -26%
  Tổng công suất: 7100W Mặt kính: Vitroceramic Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 6303 BK Cata
  9.700.000đ 12.980.000đ
  Bếp từ Cata IB 6303 BK
 • -49%
  Công suất : 3700W Mặt kính Vitroceramic Kích thước khoét đá : 560 x 330 mm Bảo hành: 2 năm
  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Xem chi tiết So sánh
  Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK Cata
  7.800.000đ 15.070.000đ
  Bếp từ Cata IB 2 PLUS BK

Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Cata (Xóa)
Thương hiệu
 • Cata Cata (Xóa)
 • Xem thêm
Khoảng giá Bảo hành Số vùng nấu Xuất xứ Loại bếp điện-từ

 

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm